בלוג

על רדידותה של השפה המשפטית ואי ידיעת השפה העברית

רוב ציבור עורכי הדין אינם דוברים עברית ראויה ונכונה

המשך לקרוא

חוקי סדום או חוקי התורה

איך מצפצפים על חוקי המדינה ובגדול

המשך לקרוא

ספרים רבותי, ספרים

שבוע הספר

המשך לקרוא

בחירות אזוריות ימנעו בזבוז כספי הציבור

בחירות אזוריות ימנעו בזבוז כספי הציבור. בחירות אזוריות ימנעו בזבוז כספי הציבור. בחירות אזוריות ימנעו בזבוז כספי הציבור.

המשך לקרוא

השמאל והקומוניסטים דורשים צדק חברתי

השמאל והקומוניסטים דורשים צדק חברתי. השמאל והקומוניסטים דורשים צדק חברתי. השמאל והקומוניסטים דורשים צדק חברתי.

המשך לקרוא

שגרה

שגרה. שגרה. שגרה.

המשך לקרוא

סטטיסטיקה

סטטיסטיקה. סטטיסטיקה. סטטיסטיקה.

המשך לקרוא