מדושן עונג וזחוח דעת התייצב ראש הממשלה, בנימין נתניהו, אל מול מצלמות הטלויזיה והודיע על תוכנית "הניסור" שהגה ולפיה יועברו חמשת בנייני "שכונת האולפנה", למרחק של כקילומטר ממקומם הנוכחי, אל תוככי מחנה צבאי.

בכך מבקש ראש הממשלה לעמוד בהוראתו של בג"ץ, שהורה כבר לפני חודשים רבים על פינוי בנייני "שכונת האולפנה" ממיקומם וממקומם הנוכחי.

 

באותה מידה של יהירות וזחיחות דעת, הוסיף נתניהו והודיע, כי על כל בית שייהרס או יועתק ממקומו בהתנחלויות, הרי תקים ממשלתו עשרה בתים חלופיים במקום חמשת בנייני "שכונת האולפנה", יוקמו חמישים בתים ברחבי יהודה ושומרון.

 

פריט שולי שכח נתניהו לספר לציבור באותה הכרזה על הרחבת מפעל ההתיישבות ביהודה ושומרון והיא - עלות העתקתם של בנייני "שכונת האולפנה" ממקומם, העלולה לעלות למשלם המיסים, כלומר לך ולי ולנו כולנו, עשרות רבות של מיליוני שקלים, כדי להפיס ציבור של מאות ואולי אלפי מתנחלים, ביהודה ושומרון ותומכיהם.

 

מתברר, כי נתניהו אינו מצליח להפיס את דעתם של המתנחלים והם עומדים על כך, כי יועבר בכנסת חוק ההסדרה, שהינו למעשה חוק עוקף בג"ץ. חוק זה ייאפשר להכשיר בחקיקה את המשך קיומה של "שכונת האולפנה" במיקומה הנוכחי, על אף החלטתו החד משמעית של בג"ץ, לסלק מבנים אלה, עד תחילתו של חודש יולי הקרוב.

 

על רקע היותה של הממשלה מהווה כדור משחק בידי המתנחלים ולחיצה כמו בקבוק קטשופ מן המניין, ניתן להבין את התלהמותו של מתנחל שהודיע בטלויזיה, כי מוטב "שינסרו את בנייני אקירוב ובניין עזריאלי, במקום שינסרו את בנייני שכונת האולפנה" או ביטוי הקרוב לציטוט הנ"ל. אפילו אין ציטוט זה, ציטוט מדויק, הרי הוא משקף, במדויק, את הלוך הרוח של המתנחלים שיכורי הניצחון, העושים בממשלת ישראל כברצונם.

 

הרעה החולה של שיטת הבחירות הכלליות בישראל, לפיה חברי הכנסת נבחרים מתוך רשימה כללית של כלל המפלגות ואינם נבחרים בבחירות אזוריות אישיות, מאפשרת לציבור מצומצם בהיקפו, ללחוץ על כלל חברי כנסת שנבחרו ברשימה מפלגתית, החוששים לעתידם הפוליטי ומצביעים בהתאם לרצונו של אותו ציבור מצומצם, כמי שכפאם שד.

 

כך יכול ציבור המתנחלים, ללחוץ על חברי סיעת הליכוד וסיעות אחרות המזוהות עם הימין, כדי לגרום לכך שאולי יעבור בקרוב בכנסת חוק ההסדרה שימנע את העתקת בנייני "שכונת האולפנה" ממקומם. כך יכול ציבור המתנחלים לגרום לכך, כי תקציבים שהיו מיועדים בעיקרם לשכבות נזקקות ונכשלות, ברחבי הארץ, יועברו ויועתקו אל תקציבי פיתוח וסלילת כבישים, ביהודה ושומרון.

 

אל תטעו בו, בכותב שורות אלה, בהטייה פוליטית נגד הימין דווקא. באותה שיטה נוהגות גם מפלגות השמאל. דווקא ארגוני השמאל והקומוניסטים, האמורים להידרש לרגישות חברתית יתרה, כמי שתשומת ליבם מופנית אל שולי החברה, נוהגים באותה שיטה, פחות או יותר, בה נוהגת קואליציית נתניהו בכנסת.

 

המחאה החברתית ששטפה בקיץ האחרון את הארץ והצליחה להוציא לרחובות, בשיאה, מאות אלפי מוחים, ממעמד הביניים, נתמוססה לה, בשל השתלטותה של אידיאולגיית שמאל ואידיאולוגיה קומוניסטית, על המחאה החברתית. אנשי מעמד הביניים והשכבות החלשות בחברה, שזיהו את ניסיונם של אירגוני השמאל והקומוניסטים "לתפוס טרמפ" על גבם, הדירו רגליהם מההפגנות. במוצאי שבת האחרונה הגיעו אלפים בודדים בלבד להפגנות המחאה, רובם - אם לא כולם - פעילי שמאל וקומוניסטים, המהווים את הגרעין החזק של האידאה החברתית, שאינה מנת נחלתו של מעמד הביניים.

 

אמנם קואליציית נתניהו הצליחה לדחוק את הקץ בשנה ומחצה לערך והבחירות שהיו אמורות להתקיים באוקטובר הקרוב, יתקיימו, אך ורק באוקטובר 2013. חברי כנסת אלמוניים, המוכרים, אך ורק לבני משפחותיהם ולחבריהם, דוגמת אברהם דואן, אורי מקלב, אקרם חסון, ציון פיניאן ועוד אחרים ורבים מיושבי הספסלים האחוריים במליאת הכנסת, יכולים להתרווח על מקומות מושבם, עד לחודש אוקטובר 2013. לא בטוח שלאחר מועד זה, יכהנו הם בכנסת הבאה.

 

שיטת הבחירות בישראל המאפשרת לבחור במפלגה, המעמידה לבחירת הציבור, רשימה של מועמדים, תחת לבחור מועמדים לכנסת, בבחירות אישיות ואזוריות, גורמת לעיוותים רבים ולבזבוז משאבי ציבור, שלא לצורך. נניח, לשם דוגמא, כי לאזור יהודה ושומרון יוקצו מספר מחוזות בחירה שמתוכם יבחרו לכנסת חמישה עד עשרה חברי כנסת המייצגים את המתנחלים וגם זאת, על דרך ההפלגה, בלבד.

 

ברור לחלוטין, כי כוח הלחץ הפוליטי, של "הפייגלינים", במצב דברים שכזה, ירד לאפס, שכן איש לא יהיה מחוייב לציבור המתנחלים, מעבר לחברי הכנסת האזוריים "שלהם" ואולי עוד מתי מספר, הדבקים ברעיון ארץ ישראל השלמה. שאר חברי הכנסת יבינו כי העברת תקציבים המיועדים לרווחת בוחריהם, באזור בחירה זה או אחר, לטובת המתנחלים, תקצר את ימי שהותם בכנסת, ללא כל ספק.

 

שבענו מהימים שבהם רשאים פוליטיקאים לעשות, בכספי המיסים שלנו, כראות עיניהם. עדיין בג"ץ מונע עצמו, בשם עיקרון חוסר השפיטות ועיקרון אי ההתערבות, מלהורות לממשלה, להפנות תקציבים המיועדים לשכבות נכשלות ומקופחות והמופנים לשכבות מבוססות ומקורבות לשלטון. תחת דגל עיקרון הבטחת השיוון של כולם בפני החוק, הרי לא מן הנמנע הוא, כי גישתו זו של בג"ץ תשתנה. עם השנים עשויים להגיע, לפתחו של בג"ץ גלי עתירות שכאלה, ככל שהממשלה תתעלם מצרכיהם של אזרחיה ותקפח אותם, שלא כדין, תוך פגיעה בעקרונות חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.

 

הדברים שהבאנו כלפי קואלציית נתניהו, נכונים באותה מידה גם אם תורכב ממשלת ישראל, בעתיד, מגופים המזוהים עם מחנה השמאל. שילטון ריכוזי שאינו חייב דין וחשבון לבוחריו והמתנחף אליהם, אחת לארבע שנים, הינו מתכון בטוח לשחיתות ולפגיעה בזכויות הפרט.

 

מוטב יפנו יוזמי המחאה החברתית את משאביהם לשינוי פוליטי רדיקאלי, בחשיבה הפוליטית המקומית ויבינו, כי רק בחירות אישיות ואזוריות, תאפשרנה להם לממש את המחאה החברתית של הקיץ האחרון. אז ורק אז, הרי ישנו הם - באמת ובתמים - צדק חברתי. כל מי שחושב שהתגודדות ברחובות תל אביב, תביא לו "צדק חברתי" בלא שינוי מהותי בשיטת הבחירות הנהוגה בישראל, לוקה בנאיביות חמורה.