סטטיסטיקה

                               

                         ביפו, ברחוב ירוחם

                         נורה אדם.

                         הוא נפצע אנושות.

                         אין מרחם.

                         אין מנחם.

                         וימינו חולפים כצל עובר

                         ממרדף אחד של מישנהו.

                         להשלים  -

                         מה נדמה עוד

                         חסר.

 

 

                        מה יביא ימינו

                        אל שקט

                        אל יום אין מתלהם

                        אין -

                        אין איש מנחם.

                        אין מי ירחם.

 

 

                                              ה סיון תשעב (26.5.2012)