שגרה

                                         שגרה           

 

                                       ובשש הגיע

                                       העיתון

                                       אין ספק שב לפעול

                                       שעון

                                       וכל היה חזר אל

                                       אתמול

                                       תם הסער בא יום

                                       חול.

 

                                      ובשש הגיע

                                      העתון

                                      מהרחוב שוב נשמע

                                      שאון.

                                      ומה היה קודם

                                      נותר

                                      אך טעם הסוכר

                                      מר.

 

                                                               ט סיון תשעב (30.5.2012)