ביטול התלות בין מועד הגירושין למועד חלוקת הרכוש

 


תיקון שנערך לחוק יחסי ממון, בשנת 2008, ביטל התלות הבעייתית בין מועד קבלת הגט ההלכתי, למועד הקובע לצורך ביצוע חלוקת הרכוש. תלות זו הותירה נשים חשופות לסחטנות מצד בעליהן, עימם מצויות הן בהליכי גירושין. עורך דין דיני משפחה ידע לקבוע, בכל מקרה לגופו, מהי הדרך הנאותה בה ניתן יהיה להשיג הסכם גירושין, המציב לקוחותיו בעמדה הטובה ביותר לפתיחת פרק חדש בחייהם.

 

 

הסרת הכשל המרכזי בחוק יחסי ממון
חוק יחסי ממון חל על בני זוג שנישאו לאחר תאריך 1.1.1974 (חלוקת הרכוש של זוגות מתגרשים, שנישאו לפני תאריך זה ושלא ערכו ביניהם הסכם יחסי ממון, מבוצעת עלפי "הלכת השיתוף"). חוק יחסי ממון קובע אופן חלוקת הרכוש בין בני זוג , המסיימים נישואיהם, בגירושין, כאשר הם לא ערכו ביניהם הסכם ממון. מטרת החוק הינה להביא לחלוקה הוגנת ולקבוע איזה נכסים יש לחלק ואיזה נכסים, אינם ברי חלוקה (למשל, רכוש שהיה בבעלות אחד מבני הזוג, טרם הנישואים).

 

בחוק יחסי ממון נקבע, כי חלוקת הרכוש תבוצע, במועד פקיעת הנישואים. רק הרבנות מוסמכת לסיים נישואים של שני בני זוג יהודיים בישראל. סיום הנישואים נעשה, בדרך של הסדרת גט (הבעל נותן גט לאשתו והיא מצידה מסכימה לקבל את הגט). גירושים הלכתיים יכולים להיעשות, אך ורק בהסכמה. כך יוצא איפוא, שאם אחד הצדדים מעוניין לעכב ביצוע חלוקת הרכוש, הוא יכול לעשות זאת, תוך שהוא או תוך שהיא מסרבים לשתף פעולה, ביניהם, בהליך הסדרת הגט.

 

 

התלות במועד הסדרת הגט פעלה בעיקר כנגד נשים
למרות שמעמדן של נשים התחזק, בעשורים האחרונים, הרי גם במציאות של ימינו אנו, הן מצויות, דרך כלל, במעמד כלכלי חלש יותר, מבעליהן. במרבית התאים המשפחתיים, הרי הגברים שולטים, טוב יותר, בנכסי המשפחה, מפתחים קריירה ומשתכרים, טוב יותר, מנשותיהם. כך נוצרה מציאות דברים, לפיה הגברים יכולים היו לעכב הסדרת הגט, כמו-גם חלוקת הרכוש והפעילו לחץ על נשותיהם ואילצו אותן לבצע ויתורים.

 

 

לבית המשפט סמכות להורות על חלוקת הרכוש גם תרם הושלם הליך הגירושין
כיום, לאחר שניכנס לתוקפו התיקון לחוק יחסי ממון, הרי מסורה לבית המשפט לענייני משפחה סמכות להורות על ביצוע חלוקת הרכוש, גם אם טרם הושלם הליך הגירושין ההלכתי. ישנם תנאים, שרק בהתקיימם, ניתן לבקש מבית המשפט להורות על ביצוע חלוקת הרכוש, טרם הסתיים הליך הגירושין. עורך דין דיני משפחה ידע, לבטח, אם מתקיימים תנאים אלה וכיצד יש לפעול, על מנת להשיג חלוקת רכוש, כך שיסוכל ניסיון עיכוב החלוקה לצורך הפעלת לחץ והשגת יתרון כלכלי.

 


ד"ר חיים שטנגר, הינו עורך דין דיני משפחה, בעל וותק מקצועי של מעל לשלושים ושמונה שנים, בתחום דיני המשפחה והירושה. משרד עריכת-הדין שבבעלותו - המעסיק מספר עורכי-דין - מתמחה, בין היתר, בתחום דיני משפחה ודיני ירושה, בצד עיסוק שוטף ומקביל, בענייני מקרקעין, חברות, בג"צים והופעות שוטפות בענייני ירושה, משפחה ובעניינים כלכליים ופליליים, בבתי-משפט.ד"ר חיים שטנגר, משרד עורכי דין ונוטריון, מציע - במסגרת שירותיו המשפטיים השוטפים, כעורך דין דיני ירושה - שירות עריכת צוואות ושאר שירותים משפטיים, בענייני צוואות, דיני משפחה ועניינים כלכליים, נגזרים ומשיקים לתחום זה, מכל מין וסוג שהוא.בנוסף, משלים ד"ר חיים שטנגר - בימים אלה - כתיבת עבודת דוקטורט נוספת בהנחייתו של ד"ר אברהם אלקיים, ראש המחלקה למחשבת ישראל, באוניברסיטת בר-אילן, בנושא: " 'אשל אברהם' למרדכי אשכנזי - ניתוחו ושאלת מחברו והשפעתו של הספר על מגמות השבתאות בשלהי המאה ה-17 ובמהלך המאה ה-18".ד"ר חיים שטנגר, הינו עורך דין דיני ירושה, בעל וותק מקצועי של מעל לשלושים ושמונה שנים.

האמור לעיל, אינו מהווה ייעוץ משפטי, כך שבכל מצב דברים, יש להתייעץ בעורך דין דיני משפחה, בכל מקרה ומקרה דווקני ופרטני, לגופו של עניין.