הארכת מעצר לצורכי חקירה

הארכת מעצר לצרכי חקירה

 

בית המשפט נענה לבקשת המשטרה (או גוף חוקר אחר כגון רשויות המס או שירות הביטחון הכללי) להחזיק במעצר חשוד בביצוע עבירה פלילית, אם הוא נוכח לדעת שהחזקת החשוד במעצר חיונית לצורך ביצוע החקירה. מעצר לצרכי חקירה זכה לכינוי "מעצר ימים", היות ובסמכות בית המשפט להאריך המעצר, בימים ספורים, בכל פעם. למי שנעצר באופן כזה, מומלץ לפנות - ללא דיחוי - אל עורך דין פלילי, על מנת להבטיח מיצוי כלל האפשרות להביא לשחרור החשוד ממעצרו, בהקדם האפשרי.


צו מעצר המוגבל בזמן
בית המשפט מוסמך להוציא צו מעצר לצרכי חקירה. הצו חייב להיות מוגבל בזמן, כאשר המקסימום הזמן האפשרי הוא 15 יום. עם תום מגבלת הזמן, שקבע בית המשפט, חייבת היחידה החוקרת להגיש בקשה להארכת המעצר, אם ברצונה להמשיך המעצר. כאשר חשוד נמצא במעצר 30 יום ניתן יהיה להאריך מעצרו, אך ורק בכפוף לקבלת אישור מהיועץ המשפטי לממשלה. אם חשוד נמצא במעצר, לצרכי חקירה, משך 75 ימים וטרם הוגש נגדו כתב אישום, הרי לא ניתן יהיה להאריך עוד מעצרו.


בית משפט השלום דן בבקשות להארכת מעצר לצרכי חקירה

חשוב להבין כי ללא קשר לעבירה שהחשוד ביצע, לכאורה, הרי בקשות להארכת מעצר, לצרכי חקירה, יידונו בבית משפט השלום.
כך למשל, גם אם מדובר בעבירת רצח - בירה שכתב אישום בה, אם יוגש, יוגש לבית המשפט המחוזי, בקשות להארכת מעצר לצרכי חקירה, יוגשו לבית משפט השלום ולא לבית המשפט המחוזי.
עורך דין פלילי ידע למי, מתי, אם וכיצד יש להגיש ערעור על החלטת בית המשפט, לאשר בקשה להארכת מעצר, לצרכי חקירה.

 

ערעור על הארכת מעצר לצרכי חקירה
חשוד המצוי במעצר לצרכי חקירה, יכול להגיש לבית משפט מחוזי, ערעור על החלטת בית משפט השלום (שנעתר לבקשת היחידה החוקרת והוציא צו מעצר). על החלטות בית המשפט המחוזי, ניתן להגיש ערעור, ברשות, לבית המשפט העליון.


כדי לקבל צו מעצר לצרכי חקירה, מוטל על היחידה החוקרת לעמוד ברף ראייתי, המבסס חשד סביר. ככל שמתקדמת החקירה חייבת היחידה החוקרת להציג הישגים, הנוגעים לעוצמה ואיכות הראיות. אם אין עומדת היחידה החוקרת, בדרישות אלה, הרי לא יאשר בית המשפט בקשות להארכת המעצר,המוגשות לו.

 

ד"ר חיים שטנגר, הינו עורך דין פלילי, בעל וותק מקצועי של מעל לשלושים ושמונה שנים.
משרד עריכת-הדין שבבעלותו - המעסיק מספר עורכי-דין - מתמחה, בין היתר, בתחום המשפט הפלילי, כמו-גם דיני משפחה ודיני ירושה, בצד עיסוק שוטף ומקביל, בענייני מקרקעין, חברות, בג"צים והופעות שוטפות בענייני ירושה, משפחה ובעניינים כלכליים ופליליים, בבתי-משפט.


ד"ר חיים שטנגר, משרד עורכי דין ונוטריון, מציע - במסגרת שירותיו המשפטיים השוטפים, כעורך דין פלילי ייצוג משפטי במקרה של הגשת כתב-אישום ושאר שירותים משפטיים, בעניינים פליליים כמו-גם עניינים כלכליים, נגזרים ומשיקים לתחום זה, מכל מין וסוג שהוא.


בנוסף, משלים ד"ר חיים שטנגר - בימים אלה - כתיבת עבודת דוקטורט נוספת בהנחייתו של ד"ר אברהם אלקיים, ראש המחלקה למחשבת ישראל, באוניברסיטת בר-אילן, בנושא: " 'אשל אברהם' למרדכי אשכנזי - ניתוחו ושאלת מחברו והשפעתו של הספר על מגמות השבתאות בשלהי המאה ה-17 ובמהלך המאה ה-18".


ד"ר חיים שטנגר, הינו עורך דין דיני ירושה, בעל וותק מקצועי של מעל לשלושים ושמונה שנים.

האמור לעיל, אינו מהווה ייעוץ משפטי, כך שבכל מקרה יש להתייעץ בעורך דין פלילי בכל מקרה ומקרה דווקני ופרטני, לגופו של עניין.