ריבוי הסכסוכים המשפטיים המתקיימים בין בני משפחה, לאו דווקא ובהכרח בענייני וסכסוכי גירושין ומזונות או ענייני ירושה, אלא דווקא בענייני עסקים, המצריכים מומחיות בדיני חוזים, דיני מקרקעין, דיני חברות ודיני עסקים למיניהם, מביאים לכך, כי צרכנים הנזקקים לקבלת שירותים משפטיים בתחומים עסקיים, אשר הסתכסכו עם בני משפחה, מחפשים עורכי-דין, היכולים להופיע בבתי-דין למשפחה ויחד עם זאת בקיאים בתחומי החוזים, המקרקעין, החברות ושאר דיני עסקים.

עורך-דין דיני משפחה אינו בהכרח עורך-דין דיני חברות ועורך-דין דיני משפחה אינו בהכרח עורך-דין דיני מקרקעין בוודאי ובוודאי שאין הוא, בהכרח עורך-דין דיני חוזים. המומחיות וההתמקצעות בעניינים משפטיים, מביאה לכך כי מיעוטם של עורכי-הדין, הינם עורכי-דין הבקיאים, בכמה וכמה תחומים משפטיים, תוך שהם יכולים לשלב ולשלוב, מומחיות זו, לצורך מתן שירותים משפטיים מקצועיים לבני משפחה, שבשל סכסוך עסקי ביניהם, הדיון המשפטי יתקיים בבית-משפט למשפחה.

בני משפחה, הנזקקים לקבלת ייצוג משפטי בתחום דיני העסקים ובד בבד, נזקקים הם לעורך-דין דיני משפחה, היכול להופיע בבתי-משפט למשפחה, אינם מצליחים להגיע - בדרך כלל - לעורכי-דין שכאלה. מעטים הם עורכי-הדין שהינם בעלי ידע בתחום דיני משפחה, היכולים לשלב ידע משפטי זה, יחד עם ידע משפטי עסקי, בתחומי המקרקעין, החוזים או החברות. שילוב כזה הינו, בדרך כלל נדיר שבנדירים, שכן עורכי-דין העוסקים בתחום דיני המשפחה, אינם עוסקים, בדרך כלל, בתחום דיני עסקים, דוגמת דיני מקרקעין, דיני חוזים ודיני חברות.

בשנים האחרונות, נוצרו וקמו מספר משרדי עריכת-דין, הבקיאים ומתמחים בדיני עסקים, בצד ידע מובנה שיש להם, בתחום דיני המשפחה. שילוב כזה של ידע בתחום דיני המשפחה, יחד עם ידע מובנה ומקביל, בתחום דיני העסקים, מאפשר לאותו ציבור עורכי-דין, להעניק שירות משפטי, דווקני ומקצועי, למי הנזקקים לנהל הליכים משפטיים, בבתי-משפט למשפחה, אשר אינם בהכרח סכסוכים משפחתיים נטו, דוגמת סכסוכים בענייני גירושין, החזקת ילדים, מזונות וכל הקשור בכך.

מי הרוצים לקבל שירות דווקני ופרטני, בתחום דיני העסקים, שעה שהדיון המשפטי שלהם אמור להתקיים, בבתי-משפט למשפחה, חייבים לבדוק - ראש וראשונה - אם הם פונים לעורך-דין דיני משפחה, שמומחיותו הינה, בתחום סכסוכי משפחה גרידא, דוגמת סכסוכים בענייני גירושין, החזקת ילדים וכל הקשור והכרוך בכך, או שהם פונים לעורך-דין דיני חברות או לעורך-דין דיני חוזים או לעורך-דין דיני מקרקעין, שמומחיותו הינה, בתחום החברות או בתחום החוזים או בתחום המקרקעין, כאשר במקביל - ובנוסף לאותה מומחיות - בקי הוא גם בתחום דיני המשפחה ויכול לייצג אותם, כראוי ובאופן מקצועי, בבתי-משפט למשפחה.

ד"ר חיים שטנגר, הינו עורך דין דיני מקרקעין, כמו-גם עורך-דין דיני חברות, כמו-גם עורך-דין דיני חוזים וכן עורך-דין דיני משפחה, בעל וותק מקצועי של מעל לשלושים ושמונה שנים
משרד עריכת-הדין שבבעלותו - המעסיק מספר עורכי-דין - מתמחה, בין היתר, בתחום דיני משפחה ודיני ירושה, בצד עיסוק שוטף ומקביל, בענייני מקרקעין, חוזים, חברות, בג"צים והופעות שוטפות בענייני ירושה, משפחה ובעניינים כלכליים ופליליים, בבתי-משפט.

ד"ר חיים שטנגר, משרד עורכי דין ונוטריון, מציע - במסגרת שירותיו המשפטיים השוטפים, כעורך דין דיני מקרקעין, כמו-גם עורך-דין דיני חברות, כמו-גם עורך-דין דיני חוזים וכן עורך-דין דיני משפחה כעורך דין דיני משפחה - שירותים מקצועיים והופעות משפטיות בבתי-משפט לענייני משפחה, כמו-גם בבתי-משפט אחרים ובבית-משפט העליון, אם בערעורים ואם בהגשת בגצ"ים, בתחומי המקרקעין, החברות, החוזים וכן עריכת צוואות ושאר שירותים משפטיים, בענייני צוואות, דיני משפחה ועניינים כלכליים, נגזרים ומשיקים לתחום זה, מכל מין וסוג שהוא.

ד"ר חיים שטנגר, הינו עורך דין דיני ירושה, בעל וותק מקצועי של מעל לשלושים ושמונה שנים האמור לעיל, אינו מהווה ייעוץ משפטי, כך שבכל מצב דברים, יש להתייעץ בעו"ד דיני משפחה, בכל מקרה ומקרה דווקני ופרטני, לגופו של עניין.