מהי משמורת משותפת

מהי משמורת משותפת

 


בני זוג שהינם הורים לילדים משותפים המחליטים להתגרש, חייבים להסדיר - ראש וראשונה - האופן בו יוכלו שניהם, להמשיך ליטול חלק פעיל בגידול ילדיהם. בעבר - ברובם המוחלט של המקרים - הרי האם היא זו שהפכה להורה המשמורן ואילו האב, נאלץ להסתפק בהסדרי ראיה נרחבים פחות וגם/או יותר, במרוצת השנים האחרונות, הסדרים כאלה הינם עדיין המציאות השלטת, במיוחד שעה שגיל הילדים הינו נמוך יותר.

בשנים האחרונות קיים גידול במספר הזוגות המתגרשים, הבוחרים במודל אחר של גידול ילדיהם המשותפים. הכוונה הינה למודל משמורת משותפת, בו אין קיים הורה משמורן או בעל זכויות מכוח הסדרי ראיה. שני ההורים - גם יחד - מוגדרים בעלי משמורת וחיי ילדיהם נחלקים, באופן שווה (או כמעט שווה) בין שני בתים.

 

 

יתרונותיה של משמורת משותפת

שני תהליכים שהתחוללו במקביל הניעו הגידול בבחירה, במודל המשמורת המשותפת. אבות הופכים מעורבים, יותר ויותר בגידול ילדיהם ומעוניינים להשפיע על שגרת החיים היומיומית שלהם. בד בבד, חלחלה לתודעה ההבנה, לפיה משמורת משותפת משרתת באופן מוצלח יותר טובת הילדים. עניין זה, הוא - ללא כל ספק - בעל חשיבות מכרעת בעיני ההורים והינו עניין מהותי ומרכזי בשפיטת בית המשפט לענייני משפחה.

מודל המשמורת המשותפת מציע יתרונות רבים, דוגמת: חלוקה שווה יותר בעומס הכרוך בגידול הילדים; הילדים נוכחים דעת שהוריהם יכולים להמשיך לשתף פעולה, גם לאחר שנישואיהם הסתיימו,; שני ההורים ממשיכים ליטול חלק משמעותי, בניהול שגרת חיי ילדיהם ועוד.

 

 

מזונות ילדים במשמורת משותפת

עורך דין דיני משפחה נדרש לטפל - בעת שלקוחותיהם מבקשים להגיע להסדר משמורת משותפת עם בני זוג עימם הם מצויים בהליך גירושין - בשאלת גובה מזונות הילדים. עלפי הדין העברי, הקובע המצב המשפטי בקשר לגירושי בני זוג יהודים, הרי אב לבדו אחראי לספק לילדיו כל צרכיהם הבסיסיים. זו הסיבה שברוב המקרים, ככולם ,נקבע סכום חודשי קבוע, שהאב נדרש להעביר לאם כמזונות ילדים. במשמורת משותפת האב משלם ישירות מכיסו חצי מן ההוצאות הכרוכות בגידול הילדים. מכאן נגזרת הדרישה לפיה יש מקום לקבוע מזונות ילדים מופחתים ואולי אף לבטלם כליל.

עד כה המגמה הרווחת בפסיקה הינה, ללכת בדרך האמצע, קרי, לא להעניק פטור מלא, ממזונות ילדים, לאב החולק משמורת משותפת על ילדיו, עם גרושתו. יחד עם זאת, יש להתחשב בהוצאות הישירות שיישא בהן האב ולקבוע סכום מזונות ילדים, נמוך משמעותית, מזה שהיה נקבע, אילו היה האב זכאי להסדרי ראיה בלבד.


ד"ר חיים שטנגר, הינו עורך דין דיני משפחה בעל וותק של מעל לשלושים ושמונה שנים בתחום העיסוק בעריכת-דין בתחום זה. משרד עריכת-הדין שבבעלותו - המעסיק מספר עורכי-דין - עוסק ומתמחה, בין היתר, בתחום דיני משפחה וירושה, בצד עיסוק שוטף ומקביל, בענייני מקרקעין, חברות, בג"צים והופעות שוטפות בעניינים כלכליים ופליליים, בבתי-משפט. לד"ר חיים שטנגר ניסיון רב בליווי משפטי של אבות ואימהות המצויים בהליך גירושין ומבקשים לקבוע משמורת משותפת.ד"ר חיים שטנגר, משרד עורכי דין ונוטריון, מציע - במסגרת שירותיו המשפטיים השוטפים, כעורך דין דיני משפחה - שירות עריכת צוואות ושאר שירותים משפטיים, בענייני צוואות, דיני משפחה ועניינים כלכליים, נגזרים ומשיקים לתחום זה, מכל מין וסוג שהוא.בנוסף, משלים ד"ר חיים שטנגר - בימים אלה - כתיבת עבודת דוקטורט נוספת בהנחייתו של ד"ר אברהם אלקיים, ראש המחלקה למחשבת ישראל, באוניברסיטת בר-אילן, בנושא: " 'אשל אברהם' למרדכי אשכנזי - ניתוחו ושאלת מחברו והשפעתו של הספר על מגמות השבתאות בשלהי המאה ה-17 ובמהלך המאה ה-18".האמור לעיל, אינו מהווה ייעוץ משפטי, כך שבכל מצב דברים יש להתייעץ בעורך-דין דיני משפחה, בכל מקרה ומקרה דווקני ופרטני, לגופו של עניין.