מעצר על ידי קצין ממונה

מעצר על ידי קצין ממונה

 

בישראל ניתן להחזיק במעצר חשודים בביצוע עבירה פלילית, כמו גם נאשמים (מי שכבר הוגש נגדו כתב אישום), אך ורק מכוח צו שיפוטי, זאת למעט שני חריגים ואלו הם:
- מעצר על ידי רשות מנהלית, כגון שר הביטחון
- מעצר על ידי קצין ממונה (מעצר המוגבל ל24 שעות למעט במקרים של עבירות על רקע ביטחוני).

לקצין ממונה קיימת סמכות מקבילה לזו של בית המשפט לעצור אדם אולם זכות זו מוגבלת למעצר של עד 24 שעות, לכל היותר.


על הקצין הממונה לבחון, אם אין חלופה למעצר, אשר תבטיח השגת מטרת המעצר; חלופות כגון מעצר בית; הרחקה; הימצאות בתחנת המשטרה, במשך חלק משעות היום וכד'.

מי המוצא עצמו נעצר על ידי קצין ממונה, טוב יעשה אם יפנה - ללא דיחוי -  אל עורך דין פלילי, כדי שהלה יוכל לנצל כל דרך להביא לשחרורו, ממעצר, בהקדם האפשרי.

 

על השוטר להביא חשוד בפני קצין ממונה בהקדם האפשרי
שוטר המעכב חשוד, לצרכי חקירה, צריך להובילו, בהקדם האפשרי, לתחנת המשטרה ולהביאו בפני הקצין בתחנה. רק במקרים נדירים, בהם אין קצין ממונה בנמצא וקיים חשש, ששחרור החשוד יפגע קשות ביכולת לחקור ולבסס וגם/או להפריך אשמתו, יכול שוטר להורות על המשך החזקת החשוד במעצר עד 24 שעות.

בין אם קצין ממונה הורה על המעצר, או שמדובר במקרה נדיר, בו מוחזק אדם במעצר מבלי שהובא בפני קצין ממונה, הרי כדי להאריך המעצר צריכה המשטרה להביא החשוד בפני שופט, תוך 24 שעות ממועד מעצרו. יש להדגיש שלחשוד שמורה הזכות לייצוג על ידי עורך דין פלילי, כזה שאת שירותיו ישכור, באופן פרטי וגם/או לייצוג בידי עורך דין, הממונה לו, מטעם הסנגוריה הציבורית.

סמכות קצין ממונה לשחרר ממעצר
ככל שמדובר במעצר, על ידי קצין ממונה, מובן שבידיו מסורה גם הסמכות לשחרר העצור.
חשוב לציין ולהדגיש, כי קצין ממונה מוגבל מאוד באפשרות לקבוע תנאים לשחרור, דוגמת שחרור למעצר בית (קצין ממונה רשאי להורות על מעצר בית בן עד 5 ימים); איסור על יצירת קשר (התקופה המרבית שיכול להורות קצין ממונה על חשוד שלא ליצור קשר עם אדם מסוים עומדת על 30 יום) וכד'.


ניתן לערער על החלטות קצין ממונה לעצור אדם וגם/או לשחררו, בתנאים מגבילים. כך למשל אדם ששוחרר בערבות, בתנאים המונעים ממנו לעבוד, יכול לערער על כך, לבית משפט השלום.

 

ד"ר חיים שטנגר, הינו עורך דין פלילי, בעל וותק מקצועי של מעל לשלושים ושמונה שנים.
משרד עריכת-הדין שבבעלותו - המעסיק מספר עורכי-דין - מתמחה, בין היתר, בתחום המשפט הפלילי, כמו-גם דיני משפחה ודיני ירושה, בצד עיסוק שוטף ומקביל, בענייני מקרקעין, חברות, בג"צים והופעות שוטפות בענייני ירושה, משפחה ובעניינים כלכליים ופליליים, בבתי-משפט.


ד"ר חיים שטנגר, משרד עורכי דין ונוטריון, מציע - במסגרת שירותיו המשפטיים השוטפים, כעורך דין פלילי ייצוג משפטי במקרה של הגשת כתב-אישום ושאר שירותים משפטיים, בעניינים פליליים כמו-גם עניינים כלכליים, נגזרים ומשיקים לתחום זה, מכל מין וסוג שהוא.

בנוסף, משלים ד"ר חיים שטנגר - בימים אלה - כתיבת עבודת דוקטורט נוספת בהנחייתו של ד"ר אברהם אלקיים, ראש המחלקה למחשבת ישראל, באוניברסיטת בר-אילן, בנושא: " 'אשל אברהם' למרדכי אשכנזי - ניתוחו ושאלת מחברו והשפעתו של הספר על מגמות השבתאות בשלהי המאה ה-17 ובמהלך המאה ה-18".


האמור לעיל, אינו מהווה ייעוץ משפטי, כך שבכל מקרה יש להתייעץ בעורך דין פלילי בכל מקרה ומקרה דווקני ופרטני, לגופו של עניין.