ניסוח כתב תביעה וכתב ההגנה בבתי משפט לתביעות קטנות   מאת: ד"ר חיים שטנגר, עו"ד

 

חוק בתי משפט לתביעות קטנות - שמוזג, מאוחר יותר אל תוככי חוק בתי-המשפט - הותקן ונחקק במטרה לעזור לתובעים, בתביעות המוגבלות, עד לסכום כספי מסויים ובקשת עניינים מוגדרת, כמו-גם למי שאינם בגדר של חברות בערבון מוגבל, אלא יחידים, שלא הגישו לבית-משפט זה, יותר מחמש תביעה, במהלכה של שנה קלנדרית, להגיש ולנהל תביעות בסכום - העומד כיום על סכום של כ-  -.33,000 ₪ - בכוחות עצמם, ללא סיוע עורכי-דין.

סעיף 66(א) לחוק בתי-המשפט קובע, כי ייצוג בעל דין בבית משפט לתביעות קטנות על ידי עורך דין יהיה, אך ורק ברשות בית המשפט ומטעמים מיוחדים שיירשמו. בעל דין רשאי, ברשות בית המשפט, להיות מיוצג על ידי ארגון שקבע לעניין זה שר המשפטים, ובמקרה זה ירשה בית המשפט לבעל הדין שכנגד להיות מיוצג כפי שיורה.

סעיף 66(ב) לחוק בתי-המשפט - על תתי חלופותיו- קובע, כי  על אף הוראות סעיף קטן (א), יכול אדם, באישור בית המשפט לתביעות קטנות, לייצג בעל דין בבית משפט לתביעות קטנות, אם בעל הדין ייפה כוחו לכך וייפוי הכוח הוגש לבית המשפט לתביעות קטנות. יחד עם זאת נקבע - קטיגורית ופסקנית, בחוק בתי-המשפט - כי אין לייצג אדם לפי  66 (ב) לחוק בתי-המשפט, אם המייצג עוסק בייצוג בדרך קבע; או אם הייצוג נעשה במהלך הרגיל של עסקיו של המייצג; או אם הייצוג נעשה בתמורה.

חרף האיסור על עורכי-דין  לייצג בבתי משפט לתביעות קטנות, נזקקים, בעלי-דין, המבקשים לנהל ענייניהם המשפטיים בבתי-משפט לתביעות קטנות, לייעוץ של עורך-דין תביעות, או לקבלת ייעוצו של עורך דין תביעות קטנות, אם לצורך ניסוח כתב-תביעה, כראוי, או לצורך ניסוח כתב-הגנה, כראוי ואם לייעוץ משפטי שוטף, בכל בעייה המתעוררת, אגב ובשל הגשת תביעה על ידם - באופן אישי ועצמאי - לבתי משפט לתביעות קטנות.

בעוד שחוק בתי המשפט, אוסר על עורך דין, בכלל ועורך דין תביעות קטנות, בכלל זה, לייצג תובעים ונתבעים, בענייני תביעות המוגשות לבתי משפט לתביעות קטנות, אלא, אך ורק ברשות בית המשפט ומטעמים מיוחדים שיירשמו, הרי אין הוא אוסר על עורכי דין תביעות קטנות להכין ולנסח כתבי בי-דין עבור מי המתדיינים בבתי-משפט לתביעות קטנות. במילים אחרות, אין כל מניעה בחוק שעורך דין תביעות קטנות ינסח עבורכם - בצורה ומקצועית ומראש, קודם לניהול הדיון עצמו בבתי-המשפט לתביעות קטנות, כתב-תביעה או כתב-הגנה.

החברות הנתבעות, דרך וכלל ומעשה של שגרה, בבתי-משפט לתביעות קטנות, דוגמת חברות הטלפוניה, חברות להשכרת רכב, חברות תעופה, חברות ביטוח וחברות לטיולים מאורגנים עושות שימוש - מזה שנים הרבה - בשירותיהם של עורכי-דין, בכל הקשור לניסוח כתבי הגנה, לצורך הדיפת שפע התביעות המוגשות, בידי אזרחים מן השורה לבתי-משפט לתביעות קטנות, בכל רחבי הארץ.

תקנות הדיון בבתי-משפט לתביעות קטנות, הינן פשוטות ובלתי מסורבלות, בעליל, במטרה שמגישי התביעות לבתי-המשפט לתביעות קטנות והנתבעים, בבתי משפט אלה, יתנהלו בהם, חופשית כתבי בי-דין שלהם, אינם מקצועיים ואינם משפטיים, במובהק. יחד עם זאת, ברור, כי מול טענה משפטית שמעלה חברה בעירבון מוגבל בבית-משפט לתביעות קטנות, או נגד טענת התיישנות, המנוסחת היטב, יקשה על אזרח חסר ניסיון משפטי להתמודד בבית-משפט לתביעות קטנות, מה-גם שאין ניצב עורך-דין לצידו, המסוגל לייעץ לו, במצב דברים זה.

בנסיבות אלה, מן הראוי הוא כי תובעים ונתבעים בבתי-משפט לתביעות קטנות, יוותרו על הצורך והעונג "לשחק בעורכי דין" ויותירו מלאכת ניסוח כתב התביעה וכתב ההגנה לעורך דין תביעות קטנות, שייעשה מלאכה זו, בצורה מקצועית ויעילה, עבורם ובמקומם. אין ספק, כי ניסוח כתב תביעה וכתב הגנה, בידי עורך-דין תביעות קטנות, תועיל לבעלי הדין המתדיינים, בכוחות עצמם, בבתי-משפט לתביעות קטנות ותייעל הדיון בו.

גם אם חוק בתי המשפט מאפשר הגשת כתב תביעה וכתב הגנה למי התובעים בבתי משפט לתביעות קטנות, בצורה בלתי מחייבת ובלתי משפטית, בעליל, לא תמיד כדאי לעשות שימוש בחלופה זו. ניסוח מקצועי, קפדני ומדויק של כתבי בי-דין נותן יתרון מובהק לבעל דין הבא עם כתב טענת סדור, על פני מי שטענותיו בלתי סדורות.

 

ד"ר חיים שטנגר, הינו עורך דין תביעות קטנות , כמו-גם עורך-דין דיני מקרקעין, כמו-גם עורך-דין דיני חברות, כמו-גם עורך-דין דיני חוזים וכן עורך-דין דיני משפחה, בעל וותק מקצועי של שלושים ושמונה שנים. משרד עריכת
הדין שבבעלותו - המעסיק מספר עורכי-דין - מתמחה, בין היתר, בדיני משפחה ודיני ירושה, בצד עיסוק שוטף בענייני מקרקעין, חוזים, חברות, בג"צים והופעות בענייני ירושה, משפחה ועניינים כלכליים ופליליים, בבתי-משפט
.

 

ד"ר חיים שטנגר, משרד עורכי דין ונוטריון, מציע - במסגרת שירותיו המשפטיים השוטפים, כעורך דין דיני הגנת הדייר, ועורך-דין דיני מקרקעין, כמו-גם עורך-דין דיני חברות, כמו-גם עורך-דין דיני חוזים וכן עורך-דין דיני משפחה - שירותים מקצועיים והופעות משפטיות בבתי-דין לשכירות, כמו-גם בבתי-משפט אחרים ובבית-משפט העליון, אם בערעורים ואם בהגשת בגצ"ים, בתחומי המקרקעין, החברות, החוזים וכן עריכת צוואות ושאר שירותים משפטיים, בענייני צוואות, דיני משפחה ועניינים כלכליים, נגזרים ומשיקים לתחום זה, מכל מין וסוג שהוא.

האמור לעיל, אינו מהווה ייעוץ משפטי, כך שבכל מצב דברים, יש להתייעץ בעו"ד דיני משפחה, בכל מקרה ומקרה דווקני ופרטני, לגופו של עניין.

נשמח לעמוד לשירותכם ולהעניק לכם את שירותנו בתחום המקרקעין. משרדנו נמצא במרכז תל אביב. הנכם מוזמנים להתקשר לקביעת פגישה או ליצור עמנו קשר דרך טופס יצירת קשר באתר.