שינוי הסכם ממון

שינוי הסכם ממון

 

מרבית הזוגות מחליטים להינשא, בכוונה לקשור חייהם יחד, עד תומם, תוך שהם מקימים משפחה ומשתפים פעולה, בסיפוק צרכי התא המשפחתי (יהיה אופיו אשר יהיה) ומימוש השאיפה, לחזק מעמדם. למרות הכוונות הכנות של הזוגות, הנכנסים בברית נישואים, הרי מציאות האפורה, השוחקת והיומיומית, מלמדת שמעל לשליש מהזוגות הנישאים בישראל בוחרים, בשלב כזה או אחר, לסיים נישואיהם, בפרידה וגירושים.

 

כל עורך דין דיני משפחה ידע לספר על מאבקים עכורים, טעוני רגשות, הניטשים בין בני זוג, שנישואיהם עלו על שירטון והם מצויים, בהליך גירושין. למרבה הצער, לעיתים קרובות, לא רק בני הזוג עצמם סובלים מהשלכות הליך גירושין סוער, אלא גם ילדיהם, הנאלצים לצפות בהתכתשות המתבטאת בעיקר בניסיון של כל צד להשיג נתח גדול יותר מן הרכוש ה הסטטיסטיקה שהוזכרה לעיל ולערוך, מבעוד מועד, הסכם ממון המונע אפשרות התפתחות מאבק משפטי, על רקע חלוקת רכוש.

 

לעיתים קורה שבני זוג - שהשכילו לערוך, מבעוד מועד, הסכם ממון אצל עורך דין - מגלים כי עקב שינוי בנסיבות ההסכם, כפי שנוסח הוא, בעבר, אינו משקף עוד, כיום, האופן בו רוצים הם, שתבוצע חלוקת רכושם המשותף, כיום, אם וכאשר יגיעו הדברים לידי כך. במקרים כאלה, הרי יש לערוך שינוי בהסכם הממון. מכיוון שהסכם ממון נכנס לתוקף, אך ורק לאחר שקיבל הוא אישור של ערכאה המוסמכת לכך (בית המשפט לענייני משפחה, בית הדין הרבני, נוטריון או רשם הנישואים), הרי הכנסת שינויים בו אינה דבר של מה בכך.

 

ניסוח הסכם חדש ואישורו
כנגזרת מהדברים שתוארו לעיל, בדבר הדרישה לאישור הסכם ממון, על ידי ערכאה משפטית, המוסמכת לכך, הרי ברור שגם כל שינוי בהסכם כזה, מחייב אישור שכזה. למעשה, האופן בו מוכנסים שינויים בהסכם ממון, הינו בדרך ניסוח הסכם חדש והגשתו לאישור אותה ערכאה, אשר אישרה ההסכם המקורי. ההסכם החדש יכול שיהיה, זהה כמעט לחלוטין לקודמו, תוך שהוכנסו בו, אך ורק שינויים נקודתיים.

 

ביטול הסכם ממון באופן חד צדדי
ישנם מקרים בהם יכול אחד הצדדים להביא לביטול הסכם ממון, גם אם הצד השני מעוניין שהסכם זה, יישאר על כנו. כך למשל כאשר מגלה צד אחד כי לבן הזוג נכסים, אשר לא הובאו בחשבון, בעת עריכת הסכם הממון, או כאשר הופעלה עליו אלימות מילולית או פיזית, שבגינה הסכים לחתום על הסכם הממון.
עורך דין דיני משפחה ידע לייעץ למי שמעוניינים לבטל הסכם ממון, באופן חד צדדי, כמו-גם לזוגות המעוניינים להכניס שינויים, בהסכם, אותו ערכו, בעבר.


ד"ר חיים שטנגר, הינו עורך דין דיני משפחה, בעל וותק מקצועי של מעל לשלושים ושמונה שנים.
משרד עריכת-הדין שבבעלותו - המעסיק מספר עורכי-דין - מתמחה, בין היתר, בתחום דיני משפחה ודיני ירושה, בצד עיסוק שוטף ומקביל, בענייני מקרקעין, חברות, בג"צים והופעות שוטפות בענייני ירושה, משפחה ובעניינים כלכליים ופליליים, בבתי-משפט.


ד"ר חיים שטנגר, משרד עורכי דין ונוטריון, מציע - במסגרת שירותיו המשפטיים השוטפים, כעורך דין דיני משפחה - שירות עריכת צוואות ושאר שירותים משפטיים, בענייני צוואות, דיני משפחה ועניינים כלכליים, נגזרים ומשיקים לתחום זה, מכל מין וסוג שהוא.


בנוסף, משלים ד"ר חיים שטנגר - בימים אלה - כתיבת עבודת דוקטורט נוספת בהנחייתו של ד"ר אברהם אלקיים, ראש המחלקה למחשבת ישראל, באוניברסיטת בר-אילן, בנושא: " 'אשל אברהם' למרדכי אשכנזי - ניתוחו ושאלת מחברו והשפעתו של הספר על מגמות השבתאות בשלהי המאה ה-17 ובמהלך המאה ה-18".


ד"ר חיים שטנגר, הינו עורך דין דיני ירושה, בעל וותק מקצועי של מעל לשלושים ושמונה שנים.

האמור לעיל, אינו מהווה ייעוץ משפטי, כך שבכל מצב דברים, יש להתייעץ בעו"ד דיני משפחה, בכל מקרה ומקרה דווקני ופרטני, לגופו של עניין.