הסכם זכויות יוצרים

לכן יכול בעל זכות יוצרים שאינו בעל זכות מוסרית למכור את זכות היוצרים ביצירתו לאחרים, להשכיר אותה, לאפשר שימוש מוגבל ביצירה אם תוך מתן הגבלות ביצירה עצמה ועם בקציבת זמן מוגבל לצורך שימוש ביצירה כולה או חלקה למשך אותה תקופה.

 

חוק זכויות יוצרים תשסח/2007 אינו מאפשר למסחר זכות מוסרית כך שלא ניתן למכור להשכיר או להחכיר זכות מוסרית שיש ליוצר ביצירתו בכל אופן, דרך וצורה שהיא כאשר סעיף זה בחוק זכויות יוצרים הינו סעיף קוגנטיבי ולא דיספוזיטיבי, כלומר לא ניתן להתנות על הוראת חוק זכות יוצרים המונעת עשיית שימוש מסחרי בזכות מוסרית ושימוש מסחרי שכזה לא יהיה בר תוקף ולא ניתן יהיה לאכיפה באמצעות מערכת בתי המשפט בישראל.

 

זכות מוסרית הינה זכות הקיימת בהתאם להוראות חוק זכות יוצרים תשסח/2007 השייכת ליוצר היצירה למשך תקופת זכות היוצרים ביצירה, זכות זו הינה זכות אישית ואינה ניתנת להעברה והיא תעמוד ליוצר היצירה גם אם העביר את זכות היוצרים ביצירה כולה או חלקה לאחר.

 

תקופתה של זכות יוצרים ובכלל זה זכות מוסרית ביצירה הינה למשך חייו של היוצר וכן 70 שנה לאחר מותו בכפוף להוראות המיוחדות הקבועות בחוק זכות יוצרים לגבי עניינים דווקניים.

כך למשל זכות יוצרים בתקליט אינה נותרת לאחר מועד מותו של היוצר והיא יכולה לפוג גם בחייו שכן היא חלה רק לתקופת של חמישים שנה ממועד היצירה.
לפני מספר שנים לאחר שנסתיימה תקופה של 70 שנה מאז פטירתו של המשורר הלאומי חיים נחמן ביאליק והסתלקותו לבית עולמו, הפכו יצירותיו על כלל זכויות היוצרים שהיו בה לזכות פומבית שלא צריך עוד לשלם בגינה תמלוגים וכספים כדי לעשות שימוש בה. באותה עת החל גל עצום של הדפסת שירי ויצירות חיים נחמן ביאליק לשטוף את הארץ שכן ההוצאות לאור פרסמו את יצירותיו של חיים ביאליק חינם אין כסף לאחר שפגה זכות היוצרים בצום 70 שנה לאחר מותו.

 

ממועד זה ואילך יכול כל אדם לעשות שימוש בזכויות היוצרים של יוצר היצירה מבלי לשלם לו בגין כך ולו גם אגורה שחוקה אחת .
קודם לכן חייב המשתמש בזכויות יוצרים לשלם לבעל זכות היוצרים ולערוך עימו הסכם המגדיר את היצירה או היצירות שבהם רוצה הוא לעשות שימוש, כיצד יעשה הוא שימוש בהם ולמשך כמה זמן יוכל הוא לעשות שימוש ביצירות אלה.    

עו"ד חיים שטנגר משרד עורכי דין ונוטריון הינו משרד בוטיק בלב תל אביב, בראשו עומד עו"ד חיים שטנגר, עורך דין מוערך, לוחם שאינו מוותר על עקרונותיו, תקיף נחרץ ומתמסר ללקוחותיו בעל ותק מקצועי של יותר מ-41 שנה. המשרד משלב בין יכולותיו היצירתיות של חיים שטנגר בתחומים משפטיים מגוונים ומודל ה- one stop shop, ונותן מענה לתחומי התמחות משפטיים רבים.

צריכים עזרה? ייעוץ?

נשמח לעמוד לשירותכם