עורך דין לשון הרע


עורך דין העוסק בלשון הרע צריך שיה עורך דין הבקי בתחום התקשורת האלקטרונית, התקשורת הכתובה והמודפסת ובתחום המתפתח,
בשנים האחרונות של האינטרנט ודיני האינטרנט. חוק איסור לשון הרע מגדיר בסעיף הראשון שבו פרסום לשון הרע, כדבר שפרסומו
עלול להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג מצדם; לבזות אדם בשל מעשים, התנהגות או תכונות
המיוחסים לו ; לפגוע במשרתו של אדם, אם משרה ציבורית ואם משרה אחרת, בעסקו, במשלח ידו או במקצועו וכן לבזות אדם בשל
גזעו, מוצאו הדתי, מקום מגוריו, גילו, מינו, נטיית המינית או מוגבלותו.
 
בשנת 1986 הודיעה בית-הדין למשמעת לעיתונאי, בן ציון ציטרין שהוזמן למסור עדות בפניו, כי אם לא ימסור את המקור שמסר לו
 מידע בקשר להליך משפטי נגד שני עורכי דין שהועמדו לדין משמעתי בידי ועדת האתיקה, צפוי הוא להישלח למאסר.
למרות שאז - ועדיין גם כיום - אין כל חוק המקנה זכות של חיסיון מקורות מידע לעיתונאי, סירב העיתונאי, בן ציון ציטרין, לגלות
מקורותיו ועתר לבית-המשפט העליון נגד החלטת בית הדין למשמעת של עורכי הדין להטיל עליו קנס בעקבות כך,
תוך שהוא אוים בידי בית-דין זה, להישלח בעתיד למאסר אם ימשיך ויעמוד בסירובו זה.
 
עו"ד ד''ר חיים שטנגר שייצג את העיתונאי, בן ציון ציטרין בפני נשיא בית-המשפט העליון, נחל הצלחה מסחררת, שעה שנשיא בית-המשפט
העליון אז, השופט, מאיר שמגר, ביטל את החלטת בית הדין למשמעת של לשכת עורכי הדין וקבע כי לעיתונאי יש חיסיון יחסי,
למרות שהחוק לא העניק לוו חיסיון שכזה.
 
מאז במשך קרוב לשלושים שנה עוסק עו"ד ד''ר חיים שטנגר ומשרד הבוטיק, ד''ר חיים שטנגר, משרד עורכי הדין שהוא עומד בראשו בדיני
תקשורת, לשון הרע, דיני אינטרנט וכל הקשור והכרוך בכך. בשורה של פסקי דין מפורסמים הצליח עו"ד ד''ר חיים שטנגר כמי שמייצג
תובעים לזכות במשפטי לשון הרע, שהגיש הוא בשמם וכמי שמייצג נתבעים להביא לדחיית עשרות תביעות שבהם נטען כי
לקוחותיו פרסמו לשון הרע ותביעות אלה, או שנדחו, לחלוטין או שלקוחותיו לא שילמו כל פיצוי שהוא או פיצוי בסכום נמוך לאיןן
שיעור מהסכום שהיה נקוב בכתבי-התביעה שהוגשו נגדם לבתי-משפט שונים, במשך שנים רבות.

 

נשמח לעמוד לשירותכם ולהעניק לכם את שירותנו בכל הקשור ללשון הרע. משרדינו נמצא במרכז תל אביב.

הנכם מוזמנים להתקשר לקביעת פגישה או ליצור עמנו קשר דרך טופס יצירת קשר באתר.

 

עוד על שירותי משרדינו